INDUSTRIELL LIVSMEDELSFRAMSTÄLLNINGKLT 070

Industrial Food Production

Antal poäng: 2.0. Valfri för: K4. Kursansvarig: Ingegerd Sjöholm Ingegerd.Sjoholm@livstek.lth.se Prestationsbedömning: skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Målbeskrivning

Målet är att ge kunskap om och ett ingenjörsmässigt tänkande om våra vanligaste industriella processer för livsmedelsförädling.

Innehåll

De olika tillverkningsprocesserna kommer att belysas ur följande perspektiv:

Cirka hälften av föreläsningarna kommer att hållas av gästföreläsare från olika livsmedelsindustrier.

Litteratur

Referenslitteratur anges i samband med föreläsningarna.