LÄKEMEDELSLÄRAKLL 010

Pharmacology

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: K4Lä . Kursansvarig: Rolf Håkanson. Rolf.Hakanson@farm.lu.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg ges i skalan Godkänd - Icke godkänd. Övrigt: Begränsat deltagarantal.

Innehåll

Kursens behandlar allmänna farmakologiska principer och tar upp olika preparatgrupper, deras verkan, användningsområde och enskilda preparat.

Kursen innehåller olika moment inom läkemedelslära. Den tar upp farmakologiska principer, allmän farmakologi, autonoma nervsystemets läkemedel, hormoner och deras användning som läkemedel, hjärtats läkemedel, läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen, bedövnings- och narkosmedel, smärtstillande medel, sömn- och lugnande medel, antibiotika, toxikologi, cytostatika samt ett mycket trevligt studiebesök på ett välkänt läkemedelsföretag.

Genomgång av viss grundläggande fysiologi, nödvändig för förståelse av läkemedlens effekter ingår i kursen.

Litteratur

Erik Lunell: Farmakologi, Studentlitteratur, 1995. Kurskompendier.