LÄKEMEDELSFORMULERING, LÄSKURSKLG 020

Drug formulation, Theory

Antal poäng: 3.0. Valfri för: K4. Kursansvarig: professor Björn Bergenståhl,Bjorn.Bergenstahl@livsteki.lth.se Förkunskapskrav: Behörighet att få läsa inriktningskurser. Rekommenderade förkunskaper: Yt- och kolloidkemi. Prestationsbedömning: inlämningsuppgifter under kursen gång, godkänd projektrapport, aktivt deltagande på föreläsningar och studiebesök. Övrigt: Endast en av kurserna KLG020 och KLG025 kan ingå i examen.

Innehåll

Kursen behandlar läkemedel och läkemedelstillverkning med betoning på kemiska och kemitekniska frågeställningar.

Läkemedels öde i den levande organismen. Administrationsvägar. Beredningsformer för läkemedel som lösningar, suspensioner, emulsioner, pulver, granuler, tabletter, kapslar, aerosoler, salvor, suppositiorier, geler m m. Kvalitetsaspekter. Svensk och internationell läkemedelsindustri. Lagstiftning.

Industribesöken syftar till att beskriva vissa aspekter på formulering och tillverkning av läkemedel, samt att ligga till grund för projektarbetet.

Litteraturstudien syftar till att ge djupare kunskaper om någon läkemedelsformulering.

Litteratur

Aulton: Pharmaceutics - The Science of Dosage Form Design, Churchill-Livingstone, 1988 (Reprinted 1992). Material som utdelas under kursens gång.