INTRODUKTION TILL KEMITEKNIKKKK 050

Introductory Course in Chemical Engineering

Antal poäng: 1.0. Obligatorisk för: K1. Kursansvarig: Studierektor. Olle.Holst@biotek.lu.se Prestationsbedömning: för betyg godkänd fordras närvaro vid föreläsningar och seminarier, deltagande i förelagda obligatoriska övningsuppgifter och studiebesök, samt skriftlig redovisning av studiebesöket. Slutbetyg ges i skalan Godkänd - Icke godkänd.

Målbeskrivning

Att ge en överblick över kemiteknikens betydelse för samhället, civilingenjörens roller i arbetslivet, samt ge färdigheter som förbereder för kemiteknikstudier.

Innehåll

Föreläsningar som belyser kemiindustrins historiska utveckling, och aktuella utvecklingslinjer. Betydelsen av civilingenjörsutbildning, forskarutbildning och forskning för kemibranschen. Studieteknik. Övningar som ger kunskap om datormiljön på kemicentrum, samt ger färdigheter i handhavande av datorer och tillgängliga program. Arbetsplatsbesök hos yrkesverksamma civilingenjörer under handledning av lärare/doktorander. Studiebesöken belyser yrkesrollen, ger perspektiv på civilingenjörsutbildningen, arbetsorganisation och ansvaret för miljö. Rapportskrivning.