IMMUNTEKNOLOGIKIM 015

Immunotechnology

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Bt, K4Lä. Kursansvarig: Eskil Söderlind och Mats Ohlin. Mats.Ohlin@immun.lte.se Förkunskapskrav: Biokemi AK. Prestationsbedömning: Gruppövning, godkänd laborationskurs, skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KIM012 och KIM015 kan ingå i examen. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge en introduktion till immunsystemet. Vidare behandlar kursen praktiska tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler.

Innehåll

Kursen kommer att belysa bl a följande moment: Grundläggande immunologi, inklusive cellulära och molekylära system samt deras interaktioner. Utveckling av monoklonala antikroppar/ fragment med hjälp av cellbiologiska och molekylärbiologiska tekniker. Testmetoder baserade på immunologiska reagenser. Biomedicinsk immunologi med tumörimmunologiska och immunterapeutiska aspekter. Molekylärbiologiska metoder ( s k genetisk ingenjörskonst - genetic engineering) för att förändra/förbättra immunologiska specificiteter och reaktioner. Immunologin och dess industriella tillämpning. Laborativa moment vilka belyser kursens teoridel ingår.

Litteratur

Roitt, Brostoff, Male, Mosby: Immunology, 4th ed. 1996