IMMUNTEKNOLOGI, LÄSKURSKIM 012

Immunotechnology, theory

Antal poäng: 2.0. Valfri för: K3. Kursansvarig: Eskil Söderlind och Mats Ohlin. Mats.Ohlin@immun.lth.se Förkunskapskrav: Biokemi AK. Prestationsbedömning: Gruppövning, skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KIM012 och KIM015 kan ingå i examen.

Målbeskrivning

Kursens mål och innehåll är att ge en introduktion till immunsystemet. Vidare behandlar kursen praktiska tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler.

Innehåll

Kursen kommer att belysa bl a följande moment: Gundläggande immunologi, inklusive cellulära och molekylära system samt deras interaktioner. Utveckling av monoklonala antikroppar/ fragment med hjälp av cellbiologiska och molekylärbiologiska tekniker. Testmetoder baserde på immunologiska reagenser. Biomedicinsk immunologi med tumörimmunologiska och immunterapeutiska aspekter. Molekylärbiologiska metoder ( s k genetisk ingenjörskonst - genetic engineering) för att förändra/förbättra immunologiska specificiteter och reaktioner. Immunologin och dess industriella tillämpning.

Litteratur

Roitt, Brostoff, Male, Mosby: Immunology, 4th ed. 1996