MILJÖBIOTEKNIKKBT 080

Environmental Biotechnology

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Bt. Kursansvarig: Tomas Henrysson Tomas.Henrysson@biotek.lu.se Förkunskapskrav: 80 p inom teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Slutbetyg ges i skalan Godkänd - Icke godkänd. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Målbeskrivning

Kursen avser belysa de möjligheter som biotekniken erbjuder att sanera och återställa där annan teknik förorenat.

Innehåll

Såväl vatten-, luft- som marksanering kommer att belysas liksom mikrobiell kemikaliedestruktion. Avsikten är att praktiska aspekter samt mera cellullära/molekylära synpunkter skall komplettera varandra och ge en fördjupad förståelse för processerna. Analys och detektering är jämte en god förståelse för processerna viktiga inslag för att kunna skapa effektiva saneringsprocesser.

Vissa exempel kommer att väljas ur avdelningens miljöbiotekniska forskning, medan andra tas utifrån.

Litteratur

Kompendier och material som delas ut under kursen.