BIOTEKNIKKBT 070

Biotechnology

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: K4Bt . Valfri för: K4Lä. Kursansvarig: Olle Holst. Olle.Holst@biotek.lu.se Förkunskapskrav: Allmän mikrobiologi. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen.

Målbeskrivning

Att ge grundläggande kunskaper i bioteknik, särskilt fermentationsteknik och enzymteknologi.

Innehåll

Föreläsningarna behandlar: odlingsteknik, mikrobiell kinetik, enzymteknologi, biokatalysatorer, genteknik, råvaror för bioteknikindustrin, sterilisering och biosafety, bioreaktorer, miljöbioteknik samt svensk bioteknisk industri.

Litteratur

Meddelas senare. Stenciler.