BIOTEKNISKA SEPARATIONSPROCESSERKBT 060

Separations in Biotechnology

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Bt. Kursansvarig: Rajni Hatti-Kaul. Hatti_ Rajni.Kaul@biotek.lu.se Förkunskapskrav: Allmän mikrobiologi och Bioteknik. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen.

Målbeskrivning

Att ge fördjupade kunskaper i de enhetsoperationer som kan användas vid upprepning av biotekniska produkter.

Innehåll

Biologiskt material, djur- och växtceller/vävnad. Allmänna strategier, Inverkan av uppströmsförhållande. Gentekniska metoder för att underlätta upprepning. Analys och kontroll. Upparbetning, sedimentation, centrifugering, membrantekniker, filtrering, desintegrering, fällning, flockulering, extraktion, kromatografi, torkning. Stabilisering och formulering. Integrerade processer. Studiebesök.

Litteratur

Meddelas senare.