BIOANALYSKBT 050

Bioanalytical Chemistry

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Bt. Kursansvarig: Bo Mattiasson. Bo.Mattiasson@biotek.lu.se Förkunskapskrav: Biokemi FK Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Innehåll

Kursen skall ge en god inblick i moderna analysmetoder baserade på biokemiska molekyler. Sålunda omfattas enzymatisk-, immunokemisk- och DNA-baserad analys. Biosensorer. Analys för det välutrustade laboratoriet ingår likaväl som fältmässig analysteknik. Analys av enskilda prover och kontinuerlig analys för processövervakning är två moment som ingår. Provtagning och provbehandling är viktiga inom bioanalysen och de ingår därför i kursen. Dessutom innefattas användning av konventionell analysteknik för att följa bio-processer. Tillämpningar kommer att väljas främst inom biotekniken och i viss mån från livsmedelsområdet och miljöområdet.

Litteratur

Kompendier och översiktsartiklar som utdelas i samband med kursen.