ENZYMTEKNOLOGIKBK 031

Enzyme Technology

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Bi, K4Bt. Kursansvarig: Patrick Adlercreutz, Per-Olof Larsson och Mats-Olle Månsson. Förkunskapskrav: Biokemi AK. Prestationsbedömning: skriftlig eller muntlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat Webbsida http://www.tbiokem.lth.se/EThomepage.html

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge god inblick i teknisk använding av biokatalysatorer.

Innehåll

Kursen behandlar stabilisering av enzymer, användning av enzymer i organiska lösningsmedel och enzymimmobilisering. Vidare beskrivs enzymanvändning för analys (biosensorer), för omvandling och förädling av livsmedel och för industriell produktion av finkemikalier. Viktiga experimentella tekniker tas upp. Laborationerna genomförs som forskningsanknytna projekt.

Litteratur

Kompendium i Enzymteknologi, utdelat material.