BIOKEMI, FK, LÄSKURSKBK 025

Biochemistry, Advanced Course, Theory

Antal poäng: 3.0. Valfri för: K4. Kursansvarig: Leif Bülow och Mats-Olle Månsson. Leif.Bulow@tbiokem.lth.se Förkunskapskrav: Biokemi AK. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KBK020 och KBK025 kan ingå i examen.

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge en fördjupad biokemisk kunskap.

Innehåll

Kursen behandlar enzymologi, metabolism (regleringsmekanismer), fysiologiska aspekter samt geners organisation och uttryck.

Litteratur

Stryer, Lubert: Biochemistry, W.H. Freeman & Co., San Francisco, 1995, uppl. 4.