BIOKEMI, FKKBK 020

Biochemistry, Advanced Course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: K4Bi . Valfri för: K4Bt, K4Li, K4Lä. Kursansvarig: Leif Bülow och Mats-Olle Månsson. Leif.Bulow@tbiokem.lth.se Förkunskapskrav: Biokemi AK. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat Webbsida http://www.tbiokem.lth.se/Biokemi%20FK.html

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge en fördjupad biokemisk kunskap.

Innehåll

Kursen behandlar enzymologi, metabolism (regleringsmekanismer), fysiologiska aspekter samt geners organisation och uttryck.Laborationerna innehåller isotoparbete, upprening och karakterisering av DNA från E.Coli och kalvtymus samt undersökningar av laktat dehydrogenas från oxhjärta.

Litteratur

Stryer, Lubert: Biochemistry, W.H. Freeman & Co., San Francisco, 1995, uppl. 4.