KEMISK APPARATTEKNIK, APPARAT- OCH ANLÄGGNINGSTEKNISK FÖRPROJEKTERINGKAT 070

Chemical Engineering, Feasibility Studies on Equipment Plant Design

Antal poäng: 8.0. Valfri för: K4Pd, K4Pk, K4Po. Kursansvarig: prof Roland Wimmerstedt. Roland.Wimmerstedt@kat.lth.se Förkunskapskrav: Obligatoriska kurser i Kemisk apparatteknik i årskurs 2 och 3. Prestationsbedömning: för betyget godkänd fordras deltagande i förelagda obligatoriska övningsuppgifter med godkänt resultat. Slutbetyget ges i skalan Godkänd - Icke godkänd. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Målbeskrivning

Kursen avser att ge praktisk tillämpning på apparat- och anläggningsteknisk förprojektering.

Innehåll

Övningar i små grupper: förprojektering av industriella apparater och anläggningar normalt även innefattande utvärdering av befintlig utrustning. Del av arbetet förlägges till aktuella industriföretag. Resultaten redovisas skriftligt samt genom föredragning vid seminarier.

Litteratur

Coulson-Richardson: Chemical Engineering, vol 6, Design, 2nd edition 1996, Pergamon Press.