KEMISK APPARATTEKNIK, SEPARATIONSPROCESSER, AKKAT 030

Separation Processes, Basic Course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: K3. Kursansvarig: univ lektor Ingemar Dolby. Ingemar.Dolby@kat.lth.se Förkunskapskrav: Värmeteknik. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen.

Målbeskrivning

De kemitekniska separationsprocesserna är viktiga såväl för renframställning av olika produkter som för miljöförbättrande åtgärder vid rening av olika utsläpp. Avsikten är att ge kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för de olika separationsprocesserna och hur sådan apparatur utvärderas.

Innehåll

Indunstning. Destillation. Lakning. Grundekvationer för masstransport. Absorption. Systemet luft/vatten. Kyltorn. Torkning. Adsorption.

Övningar: Räkneövningar. Obligatoriska laborationer, beräkningsuppgifter och gruppdiskussioner.

Litteratur

Geankoplis,C.J.: Transport processes and unit operations, 3rd ed, Prentice-Hall International, 1993. Mörtstedt: Data och Diagram, Esselte 1994 eller Hellsten: Tabeller och Diagram, Almqvist & Wiksell 1992.