INTERNATIONELL PROJEKTKURS I REGLERTEKNIKFRT 100

International

Antal poäng: 3.0. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Karl-Erik Årzén Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande reglerteknik AK Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Huvudmålet med kursen är att befästa grundläggande reglerkunskaper, att ge en erfarenhet av projektarbete med koppling till industriella problem samt att ge erfarenhet av att arbeta i ett internationellt projektteam med de kulturkrockar som detta medför.

Innehåll

Kursen ges i samarbete med Ecole des Mines de Nantes (EMN), Frankrike.

Ett projekt består av tre-fyra teknologer från LTH och och lika många från EMN. Projektet är baserat på ett industriellt problem. Under lp 1-2 arbetar respektive delgrupp på sin egen skola och kommunicerar med hjälp av videokonferenser, email, etc. Kursen avslutas med en intensivvecka då samtliga i projektet träffas. Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt. Vartannat år defineras projektet av en franskt företag och kursen avslutas i Nantes och vartannat år defineras projektet av ett svenskt företag och kursen avslutas i Sverige.

Litteratur

Kontakta institutionen för information