TILLÄMPAD SANNOLIKHETSTEORIFMS 100

Applied Probability

Antal poäng: 5.0. Valfri för: D4, E4, F3, M4. Kursansvarig: Tobias Ryde´n, tobias@maths.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Matematisk Statistik AK för F,E,D eller M samt Stokastiska Processer Prestationsbedömning: Projektuppgift eller skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkänd laboration. Webbsida http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms100

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge kunskaper om grundläggande metoder inom tillämpad sannolikhetsteori. Dessutom presenteras och analyseras ett antal konkreta stokastiska modeller inom områden som t ex köteori, lagerteori och ruinproblem.

Innehåll

Förnyelsteori i diskret och kontinuerlig tid. Regenerativa processer och regenerativ simulering. Fastypsfördelningar med tillämpningar som bl a G/G/1-kön. Slumpvandringar. Steghöjder och fördelningar för sådana. Tillämpningar inom kö- och lagerteori samt ruinproblem.

Litteratur

Ryde´n, T: An Introduction to Applied Probability, Dept of Mathematical Statistics, 1999