TEKNISK MILJÖVETENSKAPFMI 100

Environmental Science

Antal poäng: 5.0. Valfri för: BI2, D3, E3, F3, K3, M4, V3. Kursansvarig: Ingegerd Ehn Förkunskapskrav: 40 poäng inom civilingenjörsprogram vid LTH (urval bland behöriga sökande sker genom lottning). Prestationsbedömning: projektarbetet redovisas vid seminarier. Skriftlig tentamen.

Målbeskrivning

Efter genomgången kurs ska den studerande ha fått en helhetssyn på det moderna industrisamhällets inverkan på miljön och hushållningen med naturresurser, samt på naturgivna ramar och samhällsmässiga förutsättningar för en varaktigt hållbar framtid. Den studerande ska också ha fått insikt om teknikens roll i och teknikernas ansvar för en bärkraftig samhällsutveckling. Delmålen är därvid att den studerande ska få: