KÄRNSTRUKTURTEORIFMF 121

Theoretical Nuclear Physics

Antal poäng: 5.0. Valfri för: F4. Kursansvarig: Professor Ikuko Hamamoto Rekommenderade förkunskaper: Kvantmekanik AK, Kvantmekanik FK Prestationsbedömning: Normalt muntlig tentamen. Webbsida http://www.matfys.lth.se/home/student/nuclearstructure.html

Målbeskrivning

Kursen riktar sig till dem, som intresserar sig för teoretisk forskning och vill ha teoretiska äventyr inom tillämpningar av kvantmekaniken. Vi studerar tankesätt och olika grundläggande metoder inom den moderna teoretiska kärnfysiken.

Innehåll

Efter en kort sammanfattning av grundläggande egenskaper hos atomkärnans struktur, presenteras olika forskningsfronter inom dagens kärnstrukturfysik som t ex snabbt roterande atomkärnor och kärnor långt från stabilitetslinjen. Dessutom går vi igenom teorin för supraledning (BCS-teori) tillämpad inom kärnfysiken.

Kursens innehåll har ett nära samband med den teoretiska kärnfysikforskningen som pågår vid avdelningen för matematisk fysik.

Kursen omfattar dessutom datorlaborationer, där man beräknar några intressanta egenskaper hos atomkärnor med realistiska kärnmodeller.

Litteratur

I. Hamamoto: Theoretical Nuclear Physics (kompendium) samt olika färska referensmaterial.

C. Magnusson, J. Helgesson, F. Frisk et al: Övningskompendium i Tillämpad Kvantmekanik.