KVANTMEKANIK FK MED PROJEKTFMF 031

Advanced quantum mechanics with project

Antal poäng: 6.0. Valfri för: F3. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Ragnarsson Rekommenderade förkunskaper: Kvantmekanik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 timmar) med problem och teorifrågor. Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Övrigt: Slutbetyg 3,4 eller 5, viktat efter prestationer vid tentamen och projektarbete. Webbsida http://www.matfys.lth.se/~ingemar/KvantFK.html

Kursen kan komma att ges på engelska.

Målbeskrivning

Se FMF030 Kvantmekanik FK;

dessutom ha utrett och redovisat hur formalismen kan användas på ett fysikaliskt system.

Innehåll

Se FMF030 Kvantmekanik FK.

Litteratur

Se FMF030 Kvantmekanik FK.