KVANTMEKANIK, AKFMF 020

Quantum Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: F3. Valfri för: E3. Kursansvarig: Universitetslektor Gunnar Ohlén. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper i matematik motsvarande kursen i Kontinuerliga system. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim, lika delar teorifrågor och problem). Hjälpmedel: formelblad, räknedosa. Webbsida http://www.matfys.lth.se/~ingemar/Kvak/kvantak.html

Målbeskrivning

Teknologen ska efter genomgången kurs ha