VEKTORANALYS FÖR FFMF 015

Vectoranalysis

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: F1. Kursansvarig: Universitetslektor Gunnar Ohlén. Förkunskapskrav: Elementär vektoralgebra inbegripande skalär- och vektorprodukt samt grundläggande differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (4 tim, problemlösning). Hjälpmedel: Formelblad. Webbsida http://www.matfys.lth.se/~ragnar/vektorF.html

Målbeskrivning

Teknologen ska efter genomgången kurs ha

Innehåll

Gradient och riktningsderivata. Linjeintegraler och ytintegraler. Nablaoperatorn. Potential. Källfria och virvelfria fält. Gauss och Stokes satser. Singulariteter.

Litteratur

Ramgard: Vektoranalys KTH