MEKANIK AK FÖR MFME 051

Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 7.0. Kursansvarig: Univ adj Per Grönlund Rekommenderade förkunskaper: FMA012 (0197,0297,0497) Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges av avdelningen för Mekanik


Mekanik, AK för M / Mekanik A0195

Mechanics, basic course, part A

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: M1. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen.

Innehåll

Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Uppdelning av materiella system i delsystem. Snittkrafter och jämvikt för fackverk, balkar och ramar. Fördelade krafter, masscentrum och hydrostatik. Friktion. Virtuellt arbete, potentiell energi och stabilitet.

Litteratur

J.L. Merian & L.G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol. 1 Statics, Vol. 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.


Mekanik, AK för M / Mekanik B0295

Mechanics, basic course, part B

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: M1. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen.

Innehåll

Dynamik: Newton´s lagar, rörelsemängd och impuls, rörelsemängdsmoment och impulsmoment. Stöt mellan partiklar. Användning av roterande koordinatsystem, Coriolis teorem. Stelkroppsrörelse i två dimensioner vid användning av impuls, impulsmoment och tröghetstensorn. Enkla svängningar.

Litteratur

Meriam, J.L. and Kraige, L.G.: Engineering Mechanics, Vol. 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.