KONTINUUMSMEKANIKFME 021

Continuum Mechanics

Antal poäng: 5.0. Valfri för: F4, M4. Kursansvarig: universitetslektor Niels Sörensen. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande Mekanik GK för F. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen 4 tim. Övrigt: Kursen ges av avdelningen för Mekanik

Innehåll

Kursen ger en enhetlig och överskådlig framställning av deformerbara kroppars mekanik, dvs en allmän mekanik för fasta, flytande och gasformiga materiella kroppar i rörelse. Samspelet mellan balansekvationer och konstitutiva relationer för materialets beteende motiveras och illustreras och kursen ger också en introduktion till cartesisk tensor analys och teorin för stora deformationer.

Kursinnehåll: allmänna konservations- och balansekvationer för massa, rörelsemängd, kraft etc introduceras, deformation och kinematik för deformerbara kroppar, kraft och spänningar i deformerbara kroppar, förhållandet mellan globala och lokala balansekvationer, enkla konstitutiva samband, elasticitet och viskösa fluider., exempel på konkreta lösningar.

Litteratur

Fastställes senare.