MATEMATIK FK, DATORSEENDEFMA 271

Computer Vision

Antal poäng: 6.0. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Studierektor Rekommenderade förkunskaper: Linjär analys för F eller Komplex och linjär analys, Bildanalys Prestationsbedömning: Se FMA 270, projektarbete tillkommer. Övrigt: Ingår i inriktningen System och tillämpad matematik, profilen Bildbehandling på F. Webbsida http://www.maths.lth.se/vision/datorseende/datorseende.html

Målbeskrivning

Se FMA 270.

Innehåll

Se FMA 270, projektarbete tillkommer.

Litteratur

Se FMA 270.