MATEMATIK FK, OLINJÄRA DYNAMISKA SYSTEMFMA 141

Mathematics, Non-Linear Dynamical System

Antal poäng: 6.0. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Studierektor Rekommenderade förkunskaper: Lineär analys för F, E eller D Prestationsbedömning: Skriftlig och/eller muntlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter (miniprojekt). Övrigt: Ingår i F-profilen Teknisk matematik. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Se FMA 140.

Innehåll

Se FMA 140. Projektarbete tillkommer.

Litteratur

Se FMA 140.