MATEMATIK FK, MATRISTEORIFMA 121

Mathematics, Matrix Theory

Antal poäng: 6.0. Valfri för: D3, E3, F3. Kursansvarig: Studierektor Rekommenderade förkunskaper: Se FMA 120 Prestationsbedömning: Se FMA 120

Målbeskrivning

Se FMA 120

Innehåll

Se FMA 120. Projektarbete tillkommer.

Litteratur

Se FMA 120.