MATEMATIK FKFMA 000

Mathematics, advanced courses

Antal poäng: .0. Valfri för: D3, E3, F3. Kursansvarig: studierektor. Prestationsbedömning: skriftligt och/eller muntligt prov, omfattande teori och problem. Övrigt: 3-6 poäng. Undervisningen omfattar normalt 28 tim. Årligen ges minst en kurs under hösten och minst en under våren

Innehåll

Institutionens ambition är att följande kurser ges med en period av två år:

Analysens grunder (FMA 110, 4 poäng). Ges inte läsåret 1999/2000.

Analytiska funktioner (FMA 130, 4 poäng). Planeras till vt 2000.

Algebra (FMA 190, 4 poäng). Ges inte läsåret 1999/2000.

Variationskalkyl. (FMA 200, 4 poäng) Planeras till vt 2000.

Linjär och kombinatorisk optimering. (FMA 240, 4 poäng). Ges inte läsåret 1999/2000

I mån av resurser ges ytterligare fortsättningskurser. Innehållet varierar alltefter deltagarnas intresseinriktning. Några exempel: Distributionsteori. Integrationsteori. Funktionalanalys. Grafteori. Finita elementmetodens matematiska bakgrund. Olinjära partiella differentialekvationer. Datoralgebra.

Litteratur

Variabel.