HÖGTEMPERATURMATERIAL FKFKM 031

High Temperature Materials

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: M4PU . Valfri för: F4, M4. Kursansvarig: Christer Persson Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatorisk inlämningsuppgift och laborationer. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Efter kursen skall teknologen ha fått en orientering om materialtyperna, ha

kännedom om de fenomen som kan uppstå vid användning, och kunna värdera och

utveckla materialtekniska lösningar i samband med konstruktio

Innehåll

Kursen tar upp material för högtemperaturtillämpningar och de fenomen och problem som upkommer vid användning av materialen.

Superlegeringar: Ni och Co-baslegeringar. Tillverkning, legering, formning och värmebehandling. Härdningsmekanismer. Tillämpningsområde. Materialbeteende vid hög temperatur: lågcykelutmattning, plasticitet, brottförlopp, oxidation och högtemperaturkorrision. Skikt och ytbeläggningar.

Keramiska material. De olika typernas tilllverkning och formning, struktur och egenskaper. Mekaniskt beteende hos ke

Litteratur

Meddelas vid kursstart.