MILJÖMÄTTEKNIKFKF 100

Methods for Environmental Monitoring

Antal poäng: 5.0. Valfri för: F4. Kursansvarig: Bengt Martinsson, bengt.martinsson@PIXE.lth.se, Erik Swietlicki Rekommenderade förkunskaper: grundläggande kunskaper inom atomfysik och kärnfysik. Prestationsbedömning: Projektarbete och skriftlig tentamen betygsätts och sammanvägs till slutbetyg. Övrigt: Kursen ges i samarbete mellan avd. för arbetsmiljöteknik, atomfysik, kärnfysik, matematisk statistik och organisk kemi vid teknisk fakultet samt ekologiska institutionen vid Lunds Universitet. Samarbetet sker inom Centrum för Miljömätteknik.

Målbeskrivning

Kursens mål är främst att förmedla kunskaper i avancerad mätteknik speciellt applicerad på luftmiljön. Undervisningen syftar även till att ge en nödvändig grundläggande kunskap om problemen knutna till luftföroreningar.

Innehåll

Presentation av olika allmänna luftmiljöproblem. Genomgång av olika typiska mätsituationer. Flerfasproblematik speciellt vid luftföroreningsstudier. Fysikaliska och kemiska processer vid luftföroreningar.

Genomgång av olika fysikaliska och kemiska mät- och analysmetoder för miljöfrågeställningar.

Laborationsdelen innebär att de studerande bereds tillfälle att direkt arbeta med högteknologisk forskningsutrustning.

Litteratur

Kopierat material från de medverkande institutionerna och avdelningarna.