ANALYTISKA METODER INOM ELASTICITETSTEORIN, FKFHL 033

Advanced Methods in Theory of Elasticity

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: M4PU . Valfri för: F4, M4. Kursansvarig: Universitetslektor Solveig Melin, Solveig.Melin@hallf.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Hållfasthetslära AK för M eller F, tillämpad matematik eller linjär analys för F. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkänd tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Målbeskrivning

Att med analytiska metoder studera avancerade hållfasthetstekniska problem.

Innehåll

Generell elasticitetsteori. Axialsymmetriska problem. Beröringshållfasthet. Tunnväggiga rotationssymmetriska skal. Kompositmaterial.

Litteratur

Problems in Dimensioning, Bertil Bodelind (KF)

Formelsamling i hållfasthetslära, Stockholm 1990 (KTH).