HÅLLFASTHETSLÄRA AK FÖR FFHL 021

Solid Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: F3. Kursansvarig: Ander Bergmark, anders.bergmark@hallf.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande Matematik AK, Komplex och linjär analys samt Mekanik GK för F. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida http://www.hallf.lth.se

Målbeskrivning

Vara förtrogen med hållfasthetslärans begrepp och grundläggande beräkningsmetoder i en, två och tre dimensioner. Kunna utföra modellering och dimensionering av mekaniska system t.ex. bärverk och axlar, både med avseende på statisk och dynamisk last samt utmattning.

Innehåll

Kursen behandlar de grundläggande begreppen jämvikt, deformationssamband och materialsamband. Vidare ingår dimensionering av stångbärverk, vridna stänger, böjda balkar och tryckbelastade balkar, svängningar i diskreta och kontinuerliga system och dimensionering med avseende på utmattning. Fleraxliga spänningstillstånd analyseras och energimetoder, speciellt Castiglianos sats, studeras.

Litteratur

Fastställes senare