HALVLEDARFYSIK FÖR FFFF 020

Semiconductor Physics

Antal poäng: 4.0. Valfri för: F4. Kursansvarig: universitetslektor Günter Grossmann. Förkunskapskrav: Fasta tillståndets fysik, grundkurs F. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

OBS! Kursen kan komma att ges på engelska.

Innehåll

Grundläggande fysikalisk teori för halvledare: intrinsiska och extrinsiska halvledare, elektroner och hål i halvledare - laddningsbärarkoncentrationer och transportfenomen. Icke-jämvikt i halvledare: excitations- och rekombinationsmekanismer, injektion av laddningsbärare, grundläggande samband. Yttillstånd. Kontakter. Fotoledning. Elektriska och optiska egenskaper hos strukturer som pn-övergång, bipolär transistor, metall-halvledarövergång, MOS-transistor etc. Integrerade kretsar.

Litteratur

Sze, S. M.: Semiconductor Devices, Physics and Technology. John Wiley & Sons, 1985.