OPTISK TEKNIKFAF 090

Advanced Optics

Antal poäng: 4.0. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: Sven-Göran Pettersson, sven-goran.pettersson@fysik.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Deltagande i Fysik SK och Matematik SK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Webbsida http://kurslab-atom.fysik.lth.se/FEOptisktek/index.htm

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att ge experimentella och teoretiska kunskaper angående moderna optiska komponenter, metoder och viktiga tillämpningar.

Innehåll

Föreläsningar: Ljusutbredning, detektorer, optiska material, optiska modulatorer, fiberoptik, integrerad optik, fourieroptik, holografisk inerferometri, faskonjugering.

Demostrationer: Studiebesök och aktuell optisk forskning.

Laborationer: Fiberoptik. Laserdobblervelocimetri och dynamisk ljusspridning. Fourieroptik och bildbehandling. Faskonjugering och holografisk interferometri.

Litteratur

Kompendium i Optisk teknik.