ATOM- OCH MOLEKYLSPEKTROSKOPIFAF 080

Atomic and Molecular Spectroscopy

Antal poäng: 5.0. Valfri för: F3. Kursansvarig: Sune Svanberg. Sune.Svanberg@fysik.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Deltagande i Atomfysik för F och Kvantmekanik AK. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Slutbetyget är lika med heltalsdelen av tentamensbetyget. Webbsida http://kurslab-atom.fysik.lth.se/FKAtommol/

OBS! Kursen kan komma att ges på engelska

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge teoretisk och praktisk kunskap om de många kraftfulla metoder som modern atom- och molekylspektroskopi erbjuder.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskaper i modern atom- och molekylspektroskopi med särskild tonvikt på praktiska tillämpningar.

Översikt av atomär och molekylär struktur innebärande en fördjupning speciellt vad gäller molekyler. Strålnings- och spridningsprocesser: resonansstrålning, Rayleigh-, Raman- och Mie-spridning. Spektroskopi av inre elektroner: Röntgen- och fotoelektronspektroskopi (ESCA), synkrotronstrålning. Optisk spektroskopi: ljuskällor, spektralapparater, detektorer, optiska analysmetoder. Resonansmetoder: atomstråleresonans, optisk resonansspektroskopi, elektron- och kärnspinnresonans. Avstämbara lasrar: lasertyper, enkelmodgenerering, kringutrustning. Laserspektroskopi: högupplösande Dopplerfria tekniker, stegvis excitation. Laserspektroskopiska tillämpningar: fjärranalys av luft- och vattenföroreningar, förbrännings- och reaktionsdiagnostik, laserstyrda kemiska reaktioner, isotopseparation, medicinska tillämpningar.

Demonstrationer: Beam-foilspektroskopi, synkrotronstrålning, NMR, gitter- och Fourierspektrometrar, laser-radar, koherent Ramanspektroskopi för förbränningsdiagnostik, astrofysikaliska tillämpningar.

Laborationer: Nivåkorsningsspektroskopi, Laserinducerad fluorescens och Ramanspektroskopi, Tidsupplöst spektroskopi, Högupplösande laserspektroskopi, Optiska fotonekon.

Litteratur

Svanberg, S.: Atomic and Molecular Spectroscopy 2nd ed. (Springer Verlag, Heidelberg 1992). 3rd ed. under utarbetande. Handledningar för spektroskopilaborationer.