DIGITALA IC-PROJEKTETI 150

Digital IC-projects

Antal poäng: 5.0. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Viktor Öwall Förkunskapskrav: Digital IC-konstruktion Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna godkänt och underkänt. För betygsgraden godkänt erfordras förutom godkänt projektarbete en godkänd skriftlig rapport. Webbsida http://www.tde.lth.se/ugradcourses/digICproj/digICproj.html

Projektmöten med obligatorisk närvaro.

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge insikt i praktiskt digitalt konstruktionsarbete. Detta kan ske både på transistornivå och på cellnivå då konstruktionsarbetet utföres i VHDL.

Innehåll

Digital IC-konstruktion är ett område som har haft och fortfarande har en oerhörd expansionskraft med ett stort behov av kompetenta ingenjörer. Detta är en projektkurs i vilken deltagarna i små grupper får använda de kunskaper som erhållits i tidigare kurser för att konstruera en digital integrerad krets. Beroende på komplexiteten av det valda problemet kan man välja att antingen gå hela vägen till en färdig layout då kretsen skickas iväg för fabrikation vid kursens slut eller kan man för större konstruktioner välja att stanna på arkitekturnivå och eventuellt implementera på FPGAs (Field Programmable Gate Arrays).

Litteratur

Rabaey, Jan M.: Digital Integrated Circuits: A Design Perspective, Prentice Hall International Editions, ISBN 0-13-394271-6. Samma kursbok som för Digital IC-konstruktion.