GRUNDKURS I ELEKTRONIKETI 115

Electronics

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: I1. Kursansvarig: Bertil Larsson Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper i fysik Prestationsbedömning: Godkända laborationer och skriftlig tentamen. Webbsida http://www.tde.lth.se/ugradcourses/grundel/kurs.html

Målbeskrivning

Kursen leder från fundamental elkretsteori baserad på gymnasiets ellära till analog och digital elektronik på en översiktlig nivå. Den ger en förståelse för förutsättningarna för elektronikindustrin, såväl beträffande tekniken som teknikens krav och möjligheter.

Innehåll

Efter en genomgång av nödvändiga delar av elkretsteorin behandlas analog och digital elektronik på blocknivå. Analys av elektriska ekvivalentkretsar, generatorer, oscilloskop och andra instrument, operationsförstärkare och återkoppling, digitala kretsar för kombinatorik och sekvensnät, möjligheter och begränsningar.

Litteratur

Storey, N: Electronics a Systems Approach, 2nd Ed., Addison-Wesley ISBN 0-201-17796-X.