RADIOSYSTEMETI 051

Radio Systems

Antal poäng: 4.0. Valfri för: E4. Kursansvarig: Ove Edfors, Ove.Edfors@tde.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Digital kommunikation FK Prestationsbedömning: Tentamen (5 timmar) och godkänd laborationskurs. Webbsida http://www.tde.lth.se/ugradcourses/radiosys/radiosystem.html

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att

(1) Knyta ihop olika delteknologier inom teletransmissionsområdet till ett totalt transmissionssystem optimerat till en realistisk, komplicerad transmissionskanal.

(2) Belysa olika system- och dimensionsmässiga kompromisser, såsom avvägningen mellan spektrumeffektivitet, systemprestanda och systemkostnad samt kopplingen till det praktiska utförandet (mikroelektronik).

(3) Introducera modeller och visa användningen av olika kombinationer av teoretisk analys, datorsimuleringar och utnyttjande av empiriska mätresultat.

Innehåll

Exempel på moderna radiosystem. Transmissionskanalen från radiosändare till mottagare. Analog transmission. Digital transmission. Radionät. Koppling systemdimensionering - praktiskt utförande.

Litteratur

Fastställes senare.