ANALOGA PROJEKTETI 022

Analog Project

Antal poäng: 5.0. Valfri för: E3. Kursansvarig: Bertil Larsson. Förkunskapskrav: Kretsteknik (ETI 005) och Analog elektronik (ETI 011). Prestationsbedömning: Projektrapport (U och G). Webbsida http://www.tde.lth.se/ugradcourses/analogaprojekt/kurs.html

Målbeskrivning

Kursen skall ge erfarenheter av praktiskt konstruktionsarbete både på det tekniska och på det administrativa planet. Föreläsningarna och självstudierna skall ge insikt i bland annat EMC, kvalitetstänkande, byggsätt och produktionsmetoder, planering och uppföljning av projekt samt skriftlig och muntlig redovisning.

Innehåll

Föreläsningarnas innehåll varierar men berör områden som EMC, kvalitetstänkande, strömförsörjning och kretskonstruktion.

Projektarbete är ett bra sätt att få reda på svagheter i sitt kunnande. Projekten kommer att drivas så realistiskt som möjligt för att vara en träning inför kommande arbetsuppgifter. Dock kommer huvuddelen att ägnas åt elektronikkonstruktion i ett av eleven själv valt område inom analogtekniken.

Tillämpningsområden: Arbete i projektgrupp är förmodligen den vanligaste situationen för en civilingenjör antingen som projektledare eller som specialist på något område.

Litteratur

Kompendium.