ELEKTROMAGNETISK VÅGUTBREDNINGETE 071

Electromagnetic Wave Propagation

Antal poäng: 4.0. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: prof Gerhard Kristensson, Gerhard.Kristensson@teorel.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Elektromagnetisk fältteori för E eller F. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs slutförda och godkända projektarbeten. För högre betyg krävs enskild tentamen. Webbsida http://www.teorel.lth.se/

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i de grundläggande principerna för elektromagnetisk vågutbredning i linjära kontinuerliga medier.

Innehåll

Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Konstitutiva relationer och olika modeller. Energisamband. Tidsharmoniska fält. Plana vågor, polarisation. Vågutbredning i komplexa material (isotropa, anisotropa, gyrotropa, bi-isotropa). Reflektion och transmission. Strålknippen och paraxiala approximationen. Vågutbredning i inhomogena material.

Litteratur

Kristensson, G.: Elektromagnetisk vågutbredning.