KRETSTEORI FÖR FETE 021

Circuit Theory

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: F1. Kursansvarig: universitetslektor vid institutionen Rekommenderade förkunskaper: delkurserna i matematik schemalagda före denna kurs. Prestationsbedömning: skriftligt prov (5 timmar). Webbsida http://www.teorel.lth.se/

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att ge teknologen:

Innehåll

Diskreta element och diskreta kretsar. Potential, spänning och ström. Kirchhoffs lagar. Resistorer, spännings- och strömkällor. Linjära, tidsinvarianta nät.

Grundläggande räkneregler för likströmsnät. Serie- och parallellkoppling. Spänningsdelning och strömgrening. Nodanalys och maskanalys. Superpositionssatsen. Tvåpolssatsen. Operationsförstärkaren.

Induktorer och kondensatorer. Tidsförlopp i kretsar av första och andra ordningen.

Stationär sinusform. Komplexa metoden. Impedans och admittans. Komplex effekt och effektanpassning. Induktiv koppling. Den ideala transformatorn. Något om trefassystem.

Allmänna tidsförlopp behandlade med laplacetransformation. Tillämpningar på kretsar med och utan begynnelseenergi. Enkla filter. Poler och nollställen. Stabilitet.

Litteratur

Nilsson, J., Riedel, S.: Electric Circuits, 5th edition, Addison-Wesley. Exempelsamling.