PROGRAMMERINGEDA 500

Computer Programming

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: K2, L2, M1, V2. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att programmeringsövningarna och inlämningsuppgifterna har fullgjorts.

Innehåll

Syfte: Att ge metoder för hur problem från olika områden kan analyseras och omformas för att lösas med hjälp av dator. Därtill att ge kunskaper om program- och datastrukturer samt färdighet i användning av programspråket Pascal.

Om datorers användning, funktion och utrustning. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: reaktorer, matriser, poster, filer. Strukturerad programmeringsteknik. Pascal-programmering.

Litteratur

Ekman, T.: Problemlösning och algoritmer med Pascal. Studentlitteratur, 1997.