BERÄKNINGSKOMPLEXITETEDA 153

Computational Complexity

Antal poäng: 4.0. Valfri för: D4. Kursansvarig: Rolf Karlsson Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA 025 Algoritmer och datastrukturer Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras dels på en skriftlig tentamen dels fem inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datalogi och numerisk analys, mat.nat.fak.

Jfr EDA 152, det lägre poängtalet erhålls när också kursen EDA 140 Formella språk och automater ingår i examen.

Innehåll

Se EDA 150.

Litteratur

Se EDA 150.