DATALOGIKEDA 100

Introduction to Computer Science

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: studierektor. Förkunskapskrav: de obligatoriska momenten i EDA 015 Programmering för D fullgjorda. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Övrigt: Vid övningarna behandlas uppgifter i anslutning till föreläsningarna.

Innehåll

Syfte. Att ge en introduktion till datalogins teoretiska grunder.

Induktion. Rekursion. Kombinationer och permutationer. "Backtracking", "look ahead", minimax-spel. Logik: det logiska språket, satslogik, predikatlogik. Om boolesk algebra. Om formella språk. Tillämpningar inom datalogin.

Litteratur

Ekman, T.: X ur Dag Prawitz´ ABC i symbolisk logik. Kompendium, LTH 1989.

Axelsson, A.: Föreläsningsanteckningar - rekursion. LTH 1998.