STADSBYGGNAD, TRÄDGÅRDSKONSTASB 030

Urban Planning, Landscape Architecture

Antal poäng: 1.5. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Lars Landin. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkända övningsuppgifter och närvaro vid minst 80% av föreläsningarna.

Målbeskrivning

Kursens syfte är att ge en allmän inblick i landskapsarkitektur, landskapsplanläggning och trädgårdskonst.

Innehåll

I föreläsningarna behandlas teman från trädgårdskonstens historia, kulturlandskapet samt stadens landskap och gröna rum. Övningen hålls inom dessa ämnen och i samband med övningen i AK I.

Litteratur

Kompendium i Trädgårdskonst.