CLIO - DEN STORA STUDIERESANAHI 049

CLIO - The Grand Tour

Antal poäng: 13.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Olle Svedberg, Anna Maria Blennow Förkunskapskrav: AH I , AH II Prestationsbedömning: För godkänt resultat fordras godkänd examination av handledare och examinationsgrupp efter slutfört projekt. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Att fördjupa de arkitekturhistoriska insikterna på ett centralt

område och att träna den skriftliga analys- och framställningsförmågan.

Innehåll

Den ibland fleråriga studieresan, som förr ofta avslutade arkitekters utbildning, finns dokumenterade i många detaljerade resebeskrivningar, skisser, ritningar och uppmätningsböcker. Vart reste man, vilka kunskaper söktes och vilka avtryck satte de i den egna produktionen?

I projektet ska i första hand nordiska arkitekters resor under 1800- och 1900-talet studeras och redovisas i självständiga uppsatser.

Avsikten är att fördjupa de arkitekturhistoriska insikterna och att träna den skriftliga analys- och framställningsförmågan.

Litteratur

Specialuppsatser i ämnet.