ARKITEKTURHISTORIA IIIAHI 030

History of Architecture III

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Olle Svedberg. Förkunskapskrav: Arkitekturhistoria I och II. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro 80% på föreläsningar samt skriftlig tentamen på föreläsningar och kurslitteratur, godkänd uppgift i samband med studieresa.

Målbeskrivning

Att ge fördjupade kunskaper, speciellt i äldre tiders arkitekturhistoria.

Innehåll

Den äldre arkitekturhistorien samt utomeuropeisk, europeisk och svensk arkitekturhistoria (föreläsningar 56 tim, studieresa till Italien, Frankrike eller Tyskland 42 tim).

Litteratur

Svedberg, Olle: Arkitekturen i Europa före 1800, 1998.