ARKITEKTURHISTORIA IIAHI 020

History of Architecture II

Antal poäng: 1.0. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Anna Maria Blennow. Förkunskapskrav: AHI Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på föreläsningar och kurslitteratur.

Målbeskrivning

Att förmedla grundkunskaper i allmän och nordisk trädgårds-, park- och

landskapskonsthistoria.

Innehåll

Trädgårds-, park- och landskapskonstens historia från antiken till nutiden (föreläsningar 16 tim).

Litteratur

Blennow, Anna Maria: Europas trädgårdar (1995)