ARKITEKTURHISTORIA IAHI 010

History of Architecture I

Antal poäng: 4.5. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Olle Svedberg, Anna Maria Blennow. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på föreläsningar och kurslitteratur, godkända övningar.

Målbeskrivning

Att fördela grundkunskaper i allmän och nordisk arkitekturhistoria

företrädesvis modern.

Innehåll

a) Introduktion till den äldre arkitekturen samt 1800-talets europeiska och svenska arkitekturhistoria (föreläsningar 20 tim, övningar 60 tim)

b) 1900-talets europeiska och svenska arkitekturhistoria (föreläsningar 18 tim).

Litteratur

Svedberg, O.: Arkitekternas århundrade, (1988). Svedberg, O.: Planerarnas århundrade (5:e uppl. 1996).