DESIGN - TILLÄMPNING, AK VAFO 755

Design - Application, Basic course V

Antal poäng: 7.0. Obligatorisk för: De4. Kursansvarig: utses senare Förkunskapskrav: Design - Tillämpning, ak III och ak IV Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Målbeskrivning

Att tillämpa inhämtade färdigheter.

Innehåll

Vidareutveckling från Design - Tillämpning ak IV. Utveckling av design för speciella miljöer och behov. Ytterligare fördjupning av designmetodik och vetenskaplighet.

Litteratur

Litteraturlista utdelas vid kursstart.